• India,  More to Explore

    चमकत्या ताऱ्यांचा दर्या : वाधू बेट ( Sea of Stars : Vaadhoo Island )

    चमकत्या ताऱ्यांचा दर्या : वाधू बेट ( Sea of Stars : Vaadhoo Island )   तुम्ही निळ्या जादुबद्दल काही ऐकलंय का ? खरंतर निसर्गानेच निर्माण केलीय ही जादू ! या जादूचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हांलाही मालदीवच्या वाधू बेटावर यावं लागेल, ज्याला निळं जादुई बेट असं देखील म्हणतात. गोंधळलात ? निसर्गाचे आविष्कारच असे आहेत की ते कधीकधी बुचकळ्यात पाडतात. आता हेच बघा ना ! आकाशातले काही तारे समुद्रात पडले अन् निळ्या जादूचा उदय झाला. आता त्याच समुद्राला सगळे निळे जादुई बेट, Sea of Stars, Ocean of Stars म्हणू लागले. खरंच परीकथा वाटतेय ना !   रात्रीच्या वेळी मालदीवच्या वाधू बेटावर दिसणारा हा नजारा म्हणजे अप्रतिम ! रात्री या बेटावर…

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
EMAIL
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://travelwithdreams.com/tag/vadhoo-island-facts
Instagram