• India,  More to Explore

    २. शिवथरघळ (Shivtharghal)

    02 . शिवथरघळ   गीरीचे मस्तकी गंगा । तेथुनि चालिली बळे । धबाबा लोटती धारा । धबाबा तोय आदळे ॥ १ ॥ गर्जतो मेघ तो सिंधु । ध्वनि कल्लोळ उठीला । कड्यासी आदळे धारा । वात आवर्त होतसे ॥ २॥ तुशार उठती रेणु । दुसरे रज मातले । वात मिश्रीत ते रेणु । सीत मिश्रीत धुकटे ॥ ३॥ दराच तुटला मोठा । झाड खंडे परोपरी । निबीड दाटली छाया । त्यामधे वोघ वाहाती ॥ ४॥ गर्जती स्वापदे पक्षी । नाना स्वरे भयंकरे । गडद होतसे रात्री । ध्वनीकल्लोळ उठती ॥ ५॥ कर्दमु निवदेना तो । मनासी साकडे पडे । विशाळ लोटली धारा । ती खाली रम्य विवरे ॥ ६॥ कपाटे…

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
EMAIL
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://travelwithdreams.com/tag/pune-to-shivtharghal-distance
Instagram