• India,  More to Explore

    Waterfalls in Maharashtra

    Waterfalls of Maharashtra A Beautiful collections of waterfalls of Maharashtra Ratnagiri_Marleshwar_ Waterfall Main Mahabaleshwar_Chinamans_Waterfall_Main Dahbosa_Waterfalls Nashik_Vihigaon_Falls_Main Dugarwadi Waterfalls ( Near Nashik ) lingmala Waterfalls Umbrella Fall ( Near Bhandardara ) Kune Falls ( Near Lonavala,pune ) Thoseghar Falls ( Near Satara ) Someshwar_Waterfall_Main Vajrai falls ( Near Satara ) Randha Waterfalls धनगर धबधबा Zenith Waterfall धनगर धबधब्यावर साहसी खेळांचा थरार धनगर धबधबा धनगर धबधब्यावरील रॅपलिंग धनगर धबधब्यानजीकचा परिसर Dhanghar Waterfall उंचावरून कोसळणारे शुभ्र पाणी वाटेतील चिंचोटी नदीचे पात्र चिंचोटी नदीच्या पाण्याचा प्रवाह चिंचोटी धबधबा : दोन तास खडकाळ वाटेवरून प्रवास केल्यावर डोळ्याचे पारणे फेडणारे दृश्य

  • India,  More to Explore

    ४. चिंचोटी धबधबा

    मुंबईपासून जवळच वसईतील घनदाट जंगलात हा धबधबा आहे. मान्सून पर्यटनासोबत ट्रेकिंग आणि साहसाची आवड असेल तर तुम्ही चिंचोटी धबधब्याचा पर्याय निवडायला हरकत नाही. प्रवास थोडा खडतर आणि शीण आणणारा असला तरी धबधब्याजवळ पोहोचल्यावर समोरचे नयनरम्य दृश्य पाहून तो थकवा दूर पळून जातो. पक्षीप्रेमी व फोटोग्राफर्ससाठी मुंबईच्या जवळचा हा निसर्ग म्हणजे स्वर्गच जणू ! पण या साहसी सफरीवर निघण्याआधी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. धबधब्याकडे जाणारा रस्ता खडकाळ असल्यामुळे चांगल्या प्रतीचे फ्लोटर्स किंवा ट्रेकिंग शूज घातले तर चालताना त्रास होणार नाही. या जंगलातून जाताना चिंचोटी नदी पार करावी लागते. नदीचे पात्र खडकाळ व काही ठिकाणी खोल असल्यामुळे तोल जाऊन बुडण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे सतर्क रहा. महत्त्वाचे म्हणजे एकट्याने जाण्यापेक्षा…