चमकत्या ताऱ्यांचा दर्या : वाधू बेट ( Sea of Stars : Vaadhoo Island )

More to Explore शोध अज्ञाताचा......( Discovering the undiscovered )

चमकत्या ताऱ्यांचा दर्या : वाधू बेट ( Sea of Stars : Vaadhoo Island )

 

तुम्ही निळ्या जादुबद्दल काही ऐकलंय का 🤔? खरंतर निसर्गानेच निर्माण केलीय ही जादू ! या जादूचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्हांलाही मालदीवच्या वाधू बेटावर यावं लागेल, ज्याला निळं जादुई बेट असं देखील म्हणतात. गोंधळलात ? निसर्गाचे आविष्कारच असे आहेत की ते कधीकधी बुचकळ्यात पाडतात. आता हेच बघा ना ! आकाशातले काही तारे समुद्रात पडले अन् निळ्या जादूचा उदय झाला. आता त्याच समुद्राला सगळे निळे जादुई बेट, Sea of Stars, Ocean of Stars म्हणू लागले. खरंच परीकथा वाटतेय ना !

 

रात्रीच्या वेळी मालदीवच्या वाधू बेटावर दिसणारा हा नजारा म्हणजे अप्रतिम🤗 ! रात्री या बेटावर वीज नसते, पण या निळ्या जादूने संपूर्ण बेट झगमगाटून जाते. यामागचं रहस्य आहे फायटोप्लँक्टन (Phytoplankton) नावाचे शेवाळासारखे दिसणारे पाण्यावर तरंगणारे सूक्ष्म जीवाणू ! सगळ्यात सुंदर नैसर्गिक प्रकाश देणारे हे जीवाणू खूप दुर्मीळ आहेत. दिवसा जेव्हा त्यांच्यावर सूर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा ते सोनेरी दिसतात आणि रात्री निळ्या रंगात चमकतात. दिवसा प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे आपण तितकं निरीक्षण करत नाही, पण रात्रीच्या गडद अंधारात जेव्हा ते चमकतात तेव्हा आकाशातले तारे पाण्यावर तरंगत असल्याचा भास होतो आणि आपण डोळ्यांनी निसर्गाचा चमत्कार जमेल तितका नजरकैद करण्यात गुंग होऊन जातो.
मग तुम्ही कधी भेट देताय या निळ्या जादुई बेटाला ?

 

 

 

Pic 1 & 2 Source

Written and edited by Pooja jadhav , Published by T.W.D

Please Comment below to share your feedback

Follow T.W.D. on Facebook , Instagram , Google Plus & Twitter for more travel stories & explore the known india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *