शिवथरघळ (Shivtharghal)

02 . शिवथरघळ   गीरीचे मस्तकी गंगा । तेथुनि चालिली बळे । धबाबा लोटती धारा । धबाबा तोय आदळे ॥

Read more

Magical Paradise : Mawlynnong

Magical Paradise : Mawlynnong Mawlynnong…. Many of you must have skipped reading the word in it’s title only. Haha… now

Read more

Crystal Clear river of india ( नितळ स्वच्छ पाण्याची नदी : उमंग्ट )

नितळ स्वच्छ पाण्याची नदी : उमंग्ट मित्रांनो, नितळ स्वच्छ पाणी ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये crystal clear water असेदेखील म्हणतो ते भारतात

Read more

माटवण(Matvan)

माटवण(Mathvan) मुंबईपासून ४ तासांच्या अंतरावर महाडमध्ये वसलेलं हे गाव! खलाटीला असल्यामुळे डोंगरदऱ्यांतून वाट काढत जाण्याची गरज नाही. दोन्ही बाजूंना हिरवीगार

Read more

Niagara – How to see its beauty…

Niagara – How to see its beauty… Agree that beauty is in mind, but sometimes how you see the physical

Read more